patent

Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)

 • prowadzimy postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i EPO w sprawach związanych ze zgłaszaniem wynalazków w celu uzyskania patentu
 • przygotowujemy podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i inne potrzebne dokumenty
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej
 • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • sprawy w Urzędzie Patentowym RP i EPO prowadzimy bez pośrednictwa

Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku za granicą

 • prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie patentu na wynalazek za granicą (PCT, EPO)
 • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej

Walidacja patentów europejskich w Polsce

 • tłumaczenie i składanie w UPRP zastrzeżeń patentowych zgłoszeń europejskich po publikacji EP (ochrona tymczasowa)
 • tłumaczenie i składanie w UPRP udzielonych patentów europejskich

Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie

Monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP i EPO

Za pośrednictwem zagranicznych kancelarii, monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz zagranicznych urzędów patentowych

Dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach Urzędu Patentowego RP i EPO

Prowadzimy kompleksowe postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej

Wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej

 • w literaturze patentowej dostępnej online
 • w literaturze patentowej dostępnej w Urzędzie Patentowym RP
 • w literaturze patentowej dostępnej w międzynarodowych zbiorach WIPO i EPO
 • w literaturze patentowej dostępnej w poszczególnych krajach
 • we własnej bazie danych dotyczących zgłoszeń EP wyznaczających Polskę, udzielonych patentów EP i ich walidacji w Polsce

Kompleksowo prowadzimy sprawy sprzeciwów oraz unieważnień patentów

 • wnosimy sprzeciwy wobec decyzji o udzieleniu patentu wydane przez Urząd Patentowy RP i EPO
 • sporządzamy wnioski o unieważnienie patentu
 • reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP i EPO
 • doradzamy strategię postępowania
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody

Opracowujemy opinie dotyczące zakresu ochrony patentów

Prowadzimy szkolenia

Opracowujemy programy ochrony i umowy licencyjne

Prowadzimy sprawy naruszeń patentów

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy opinie prawne
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze i odpowiedzi na nie
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi

Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych związanych z naruszeniami patentów

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi