mgr inż. Maciej Adam KLASSEK,

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inżynier chemik, z długoletnią praktyką naukowo-badawczą na uczelni oraz w przemysłowych placówkach badawczo-rozwojowych, rzecznik patentowy od 1983r.

Polski rzecznik patentowy wpisany na listę rzeczników patentowych w Urzędu Patentowego RP pod nr 2283, Europejski Rzecznik Patentowy wpisany w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium na listę Europejskich Rzeczników Patentowych pod numerem 137870 oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO) w Alicante (ES) na listę Europejskich Rzeczników ds. Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Wspólnoty Europejskiej pod numerem 27581.

Ukończone Studium Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej w Centre d’Etiudes Internationales de la Propriete Industrielle (CEIPI) na Uniwersytecie Roberta Schumanna w Strasburgu, stypendialne szkolenie w USPTO w Waszyngtonie w zakresie amerykańskiego prawa własności przemysłowej oraz dwuletni tutorialny kurs Europejskiego Prawa Patentowego zorganizowany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Warszawie.

Uczestnik licznych specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą w zakresie prawa patentowego, prawa farmaceutycznego oraz wynalazków farmaceutycznych; były biegły sądowy w zakresie wynalazczości w trzech kadencjach, założyciel i właściciel Kancelarii Patentowej INVENTCONSULT.

e-mail: maciej.klassek@inventconsult.pl

mgr inż. Wojciech Rafał KLASSEK,

Absolwent Wydziału Informatyki na kierunku Inżynieria Systemów Informatycznych i Infrastruktury Sieciowej oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem w Katowice School of Economics, inżynier informatyk, z długoletnią praktyką zawodową w branży informatycznej, sektorze nowych technologii, energetyce, budownictwie i usługach doradczych, aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (PIRP) w Warszawie, wpisany na listę aplikantów rzecznikowskich pod nr 409.

Uczestnik licznych specjalistycznych szkoleń w kraju i zagranicą w zakresie własności intelektualnej, nowych technologii, technologii informatycznych i prawa patentowego; aplikant rzecznikowski i asystent rzecznika patentowego w Kancelarii Patentowej INVENTCONSULT.

e-mail: wojciech.klassek@inventconsult.pl

mgr Anna PACULA,

Absolwentka Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Ochrona Własności Przemysłowej. Kierownik biura oraz asystentka rzecznika patentowego.

e-mail: anna.pacula@inventconsult.pl