Intellectual+property_mid

Naruszenia praw

Przygotowujemy opinie prawne

 • Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi we wszelkich sprawach z zakresu własności intelektualnej
 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze i odpowiedzi na nie
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody

Reprezentujemy klientów w sprawach domen internetowych przed sądem polubownym lub sądami powszechnymi

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze i odpowiedzi na nie
 • prowadzimy mediacje, postępowanie arbitrażowe
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • współpracujemy z rejestratorami, NASK

Doradzamy w sprawach naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie

 • prowadzimy monitoring stron internetowych
 • współpracujemy z portalami aukcyjnymi w celu wyeliminowania aukcji naruszających prawa
 • doradzamy w sprawach związanych z użyciem słów kluczowych, profilami społecznościowymi, blogami
 • doradzamy w sprawach e-commerce

Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • reprezentujemy klientów przed organami ścigania i sądami powszechnymi
 • współpracujemy z firmami utylizującymi towary

Współpracujemy z organami ścigania i służbą celną

Organizujemy szkolenia

Postępowanie celne

Doradzamy jak najefektywniej zabezpieczyć swoje prawa
Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • w przypadku naruszenia praw, reprezentujemy klientów przed organami ścigania lub sądem powszechnym

Pośredniczymy w sprawach opłat licencyjnych