Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)

 • prowadzimy postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i EPO w sprawach związanych ze zgłaszaniem wzorów użytkowych w celu uzyskania rejestracji
 • przygotowujemy podanie, opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia i inne potrzebne dokumenty
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej
 • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • sprawy w Urzędzie Patentowym RP i EPO prowadzimy bez pośrednictwa

Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru użytkowego za granicą

 • prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie wzoru użytkowego za granicą
 • opracowujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej
 • dokonujemy konwersji europejskich zgłoszeń patentowych na krajowe wzory użytkowe
 • współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie
 • monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP
 • za pośrednictwem zagranicznych kancelarii, monitorujemy terminy i dokonujemy opłat należnych na rzecz zagranicznych urzędów patentowych
 • dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach
 • prowadzimy kompleksowe postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej
 • kompleksowo prowadzimy sprawy sprzeciwów oraz unieważnień wzorów użytkowych
 • opracowujemy opinie dotyczące zakresu ochrony patentów
 • prowadzimy szkolenia
 • opracowujemy programy ochrony i umowy licencyjne
 • prowadzimy sprawy naruszeń wzorów użytkowych