Przykłady wynalazków

W zależności od przedmiotu rozwiązania technicznego wyróżnia się cztery podstawowe kategorie wynalazków:

wytwór zdeterminowany przestrzennie ( np. urządzenie, maszyna, narzędzie, układ elektryczny),

wytwór bezpostaciowy (np. związek chemiczny, środek spożywczy, kompozycja kosmetyczna),

sposób postępowania (np. sposób wytwarzania produktu, sposób pomiaru własności fizycznych lub chemicznych),

zastosowanie (nowe zastosowanie znanej substancji lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie np. w postaci nowej kategorii leków).