Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się zasadniczo wszystko to, co przed datą pierwszeństwa (najczęściej zgłoszenia wynalazku) zostało w jakikolwiek sposób udostępnione do wiadomości powszechnej.

Ujawniona gdziekolwiek na świecie informacja o istocie wynalazku – w formie pisemnej, ustnej, poprzez wystawienie, czy używanie – stanowi część stanu techniki.

Bardzo ważne jest utrzymanie w tajemnicy istoty wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia.

Prezentacja na konferencji naukowej, publikacja w czasopiśmie, ujawnienie na wystawie bądź w katalogu firmowym powoduje, że wynalazek traci cechę nowości, a przez to traci zdolność patentową.