Fotolia_91767894_copyright_ar130405Historia kancelarii sięga roku 1993, kiedy ranga zawodu rzecznika patentowego został oficjalnie podniesiony na mocy Ustawy o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993r. i został on oficjalnie zakwalifikowany do grupy wolnych zawodów, a status B.T.H. INVENTCONSULT został trwale uregulowany w oficjalny sposób w formie Kancelarii Patentowej INVENTCONSULT. W ciągu 25 lat nieprzerwanej działalności kancelaria zdobyła i ugruntowała stabilny krąg swoich krajowych i zagranicznych klientów.

Nadal jednak pozyskujemy i budujemy relacje z nowymi odbiorcami świadczonych usług oraz utrzymujemy stałą współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi firmami kooperującymi jak również specjalistami z wielu dziedzin techniki i prawa odpowiadając na stale rosnące wymagania i potrzeby rynku IP w Polsce w dobie dynamicznego rozwoju innowacji i rosnącej świadomości ochrony intelektualnej i przemysłowej.

Zawód rzecznika patentowego ma za sobą natomiast długą tradycję. W Polsce narodził się wraz z odrodzonym po rozbiorach państwem. Już 13 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa wydał Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym, w którym poruszono kwestię pełnomocników: „Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby mieszkające w Polsce, z wyższym, zwłaszcza technicznym wykształceniem, wciągnięte przez Urząd na listę pełnomocników.”[1]

Obecnie zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001[2].

Właścicielem kancelarii jest mgr inż. Maciej Klassek,
Polski i Europejski Rzecznik Patentowy
e-mail: maciej.klassek@inventconsult.pl