Składamy wnioski o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia znaku
 • prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP prowadzącą do jak najszybszej rejestracji znaku
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

Składamy wnioski o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej (dawniej wspólnotowego znaku towarowego ) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia znaku
 • prowadzimy korespondencję z EUIPO
 • składamy sprzeciwy wobec zgłoszonych  znaków towarowych Unii Europejskiej
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

Składamy wnioski o rejestrację międzynarodową w ramach Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia znaku
 • prowadzimy korespondencję z Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • prowadzimy korespondencję dotyczącą kolizji praw
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

Prowadzimy kompleksowe postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej

Wykonujemy badania dostępności znaku na terytorium Polski (w bazach: krajowej, międzynarodowej, wspólnotowej)

Składamy uwagi dotyczące przeszkód wobec rejestracji zgłoszonych znaków towarowych

Wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych

Składamy wnioski o unieważnienie udzielonych praw ochronnych

Składamy wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych

Monitorujemy terminy i dokonujemy opłat okresowych

Dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach

Sprawy w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO i WIPO prowadzimy bez pośrednictwa

Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie

Prowadzimy sprawy naruszeń znaków towarowych

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy opinie prawne
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze i odpowiedzi na nie
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi
 • współpracujemy z Policją, Prokuraturą, urzędami celnymi

Doradzamy w sprawach domen internetowych

 • opracowujemy strategię postępowania
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze i odpowiedzi na nie
 • prowadzimy mediacje, postępowania arbitrażowe
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów w sprawach domen internetowych przed sądem polubownym lub przed sądami powszechnymi
 • współpracujemy z rejestratorami, NASK

Doradzamy w sprawach naruszeń znaków towarowych w Internecie

 • prowadzimy monitoring stron internetowych
 • współpracujemy z portalami aukcyjnymi w celu wyeliminowania aukcji naruszających prawa
 • doradzamy w sprawach związanych z użyciem słów kluczowych, profilami społecznościowymi, blogami
 • doradzamy w sprawach e-commerce

Opracowujemy programy ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowujemy umowy dotyczące własności intelektualnej, w tym umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw

Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych związanych z naruszeniami znaków towarowych

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • reprezentujemy klientów przed organami ścigania i sądami powszechnymi

Organizujemy szkolenia