PGI-Logo.svg

Składamy wnioski o udzielenie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia oznaczenia geograficznego
 • prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy badania dostępności oznaczenia

Składamy wnioski o rejestrację oznaczenia geograficznego w trybie wspólnotowym na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006

 • prowadzimy postępowanie rejestracyjne na szczeblu krajowym i wspólnotowym
 • przygotowujemy dokumentację konieczną do uzyskania rejestracji oznaczenia geograficznego
 • prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

Składamy sprzeciwy wobec zgłoszenia oznaczenia geograficznego

Przygotowujemy wnioski o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego

Doradzamy w sprawach kolizji oznaczenia geograficznego ze znakiem towarowym

Prowadzimy sprawy naruszeń prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy opinie prawne
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszeń prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody