intellectual-property_1Świadczymy usługi dla klientów z całego świata. Wśród nich znajdują się zarówno międzynarodowe korporacje – często właściciele znanych i szanowanych na całym świecie marek, jak również pracujemy dla bardzo małych firm, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Obsługujemy klientów w najróżniejszych branżach, między innymi chemii, inżynierii, górnictwie, transporcie, przemyśle spożywczym, elektronice, kosmetyce, farmacji, telekomunikacji, IT, mikrobiologii, biotechnologii i mechanice.

Nasi wszyscy klienci mogą zawsze liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania. Nasze usługi obejmują przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej w celu uzyskania praw wyłącznych, prowadzenie korespondencji formalnej i merytorycznej ze stosownymi urzędami i organami sądowymi jak również – w razie potrzeby – osobistą reprezentację klientów poza siedzibą firmy.

Zespół nasz pomaga we wszystkich sprawach bezpośrednio lub pośrednio związanych z patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi oraz wzorami przemysłowymi, jak również w takich kwestiach jak uzyskiwanie licencji, wprowadzanie zmian we własności praw w odpowiednich rejestrach urzędowych, wnoszenie opłat okresowych za utrzymywanie praw w mocy, sporządzanie umów i egzekwowanie praw własności przemysłowej. Ponadto reprezentujemy naszych klientów w sporach, postępowaniach celnych i sądowych, w przypadkach naruszeń chronionych prawnie rozwiązań.

Jesteśmy uprawnieni do reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, jak również przed polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz polskimi urzędami celnymi.

Bezpieczeństwo danych i poufność informacji na temat naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego korzystamy z najnowszych rozwiązań IT do zarządzania dokumentacją i korespondencją z klientami. Dostosowujemy się do wymagań klientów w zakresie sposobu i poufności komunikacji oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Tam gdzie jest to wymagane, szyfrujemy korespondencję e-mail, certyfikujemy adresy e-mail oraz korzystamy z podpisów kwalifikowanych.

Nasze oprogramowanie umożliwia bardzo szybki dostęp do szczegółowych danych i zasobów związanych z przedmiotową sprawą np.: ustaw / regulacji, rejestracji czasu pracy i kosztów, faktur, korespondencji itp. Jesteśmy w stanie w bezpieczny sposób przekazywać informacje i przydzielać zadania naszym  pracownikom. Nasze oprogramowanie wykorzystuje automatyczne szablony dokumentów oraz umożliwia bezpośrednią wymianę danych z innymi systemami. We współpracy z różnymi organizacjami i urzędami, wykorzystujemy w pełni dostępne elektroniczne kanały komunikacji. Najważniejsze z nich to: Europejskim Urząd Patentowy – EPO online Services, eOLF ; WIPO / IB – eOLF, PCT-SAFE i e-PCT; Urząd Patentowy RP – eOLF, portal ePUAP.

Nasza firma przestrzega zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych, przechowywanych plików, zbiorów i dokumentacji oraz danych poufnych i wrażliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Posiadamy również zaawansowane procedury tworzenia kopii zapasowych (dzienne, miesięczne) oraz przechowywania ich w bezpiecznych lokalizacjach.