Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Działalność przemysłowa powinna być rozumiana szeroko jako obejmująca każdą działalność o charakterze technicznym.

Wynalazek nie może być jedynie czysto teoretyczny, musi gwarantować powtarzalność rezultatu i być użyteczny w jakiejkolwiek dziedzinie praktycznej działalności człowieka. Przemysłowy charakter stosowania, w rozumieniu technicznym, nie pozwala na opatentowanie wynalazku, który jest bezużyteczny.