Co oznacza pojęcie „charakter techniczny”?

Charakter techniczny wzoru użytkowego sprowadza się do rozwiązania problemu technicznego. Dotyczy on kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci. Ma na celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb człowieka. Rozwiązanie o charakterze technicznym do­tyczy zawsze określonej dziedziny techniki. Ponadto odnosi się do zagadnienia technicznego, które zostało scharakteryzowane środkami technicznymi.