Klasyfikacja wiedeńska to międzynarodowy system klasyfikacji stworzony w 1973 r. na mocy Porozumienia wiedeńskiego ustanawiającego międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków. Klasyfikację prowadzi Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Jest to system ułożony hierarchicznie od poziomu ogólnego do poziomu szczegółowego, klasyfikujący elementy graficzne znaków na kategorie, działy i sekcje, na podstawie ich kształtu.

EUIPO stosuje zmodyfikowaną wersję klasyfikacji wiedeńskiej. Wersję tę dostosowano do szczególnych potrzeb EUIPO poprzez dodanie jednych kodów, a usunięcie innych.

Klasyfikacja jest dostępna w opcji wyszukiwania zaawansowanego wyszukiwarki eSearch plus po kliknięciu kryteriów wyszukiwania według klasyfikacji wiedeńskiej.