Oznaczanie symbolem ® znaku niezarejestrowanego jest sprzeczne z prawem i stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

Art. 308 Prawa własności przemysłowej „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny”.