Kiedy rozpoczyna się ochrona wzoru użytkowego?

Ochrona rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Jednak skuteczne dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu wzoru użytkowego możliwe jest dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.