Wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszeństwa jaką na ogół jest data dokonania zgłoszenia do rejestracji wzoru, którego ochrony się żąda.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistot­nymi szczegółami.

Brak geograficznego ograniczenia w zakresie publicznego udostępnienia powoduje, iż nowość musi być światowa.