Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat od daty doko­nania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, podzielone na pięcioletnie okresy, pod warunkiem uiszczenia opłaty za okresy ochronne.