INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej,
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie. Przepisy nie ograniczają ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania, jak również przedmiotu składającego się z części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą. Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia.Pierwszeństwo:


Art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie Własności Przemysłowej uchwalonej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r. wprowadził możliwość skorzystania z tzw. uprzedniego pierwszeństwa. Z uprzedniego pierwszeństwa można skorzystać, dokonując zgłoszenia wzoru użytkowego w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia zagranicznego lub w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia wzoru użytkowego na wystawie.Dane i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia wynalazku:

1.

nazwa (lub imię i nazwisko) i adres zgłaszającego

2.

tytuł wzoru

3.

opis wzoru

4.

rysunki wzoru – format A-4, bez ramki i tabliczki rysunkowej,

5.

nazwisko, imię i adres twórcy wzoru

6.

NIP, PESEL oraz REGON

7.

podanie podstawy prawa zgłaszającego do uzyskania ochrony (jeżeli zgłaszający nie jest twórcą),

8.

dane dotyczące pierwszeństwa (data i numer dokonanego zgłoszenia zagranicznego, data otwarcia wystawy i świadectwo wydane przez komisarza wystawy),

9.

dokument pełnomocnictwa, podpisany przez zgłaszającego lub jego uprawnionego przedstawiciela, podanego z imienia, nazwiska i funkcji)

10.

dokument będący podstawa zgłaszającego do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą,

11.

dokument pierwszeństwa (gdy zgłaszający ubiega się o pierwszeństwo),


Uwaga: dokumenty 8, 9, 10 mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

Wydrukuj tę stronę

Newsletter

Aby otrzymać informacje wpisz swój adres e-mail i wyślij go do nas


tel 601 480 646
fax (32) 256 2568
kom 601 480 646

ul. Sowiskiego 1
40-272 Katowice
ul. Kartaginy 1
02-762 Warszawa

N 50° 14. 945'
E 19° 01. 875'