Od 16 października 2017 r. dane dotyczące znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Republiki San Marino (USBM) dostępne są w wyszukiwarce TMview i Designview.

Integracja ta jest wynikiem współpracy międzynarodowej EUIPO z partnerami międzynarodowymi.

Do chwili obecnej projekt TMview wdrożyło 60 urzędów własności intelektualnej, zaś Designview 58 urzędów. Liczba znaków towarowych dostępnych w wyszukiwarce TMview wynosi ponad 44,8 mln, natomiast w Designview ponad 12,4 mln wzorów przemysłowych.

Od momentu uruchomienia wyszukiwarki TMview, w dniu 13 kwietnia 2010 r., przeprowadzono w niej ponad 34,7 mln poszukiwań, zrealizowanych ze 157 różnych krajów, wśród najczęściej odwiedzających były osoby z Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Natomiast w wyszukiwarce Designview, która została uruchomiona w dniu 19 listopada 2012 r., przeprowadzono ponad 2,9 mln poszukiwań, zrealizowanych ze 158 różnych krajów, wśród najczęściej odwiedzających były osoby z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Więcej informacji na stronie TMview i Designview.