W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących stanu prawnego patentów europejskich chronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Patentowy RP rozpoczął, we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), udostępnianie danych w ramach projektu Federated Register.

Wyszukując informacje w EPO European Patent Register, można uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym danego patentu w Polsce oraz innych krajach wyznaczonych.

Po wyszukaniu danego patentu europejskiego (EP), w narzędziu European Patent Register informacje z UPRP można sprawdzić w zakładce Federated Register.