Zadaniem tego serwisu internetowego jest dostarczenie ogólnych informacji o Kancelaria Patentowa INVENTCONSULT oraz jej działalności.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zawartych tu informacji – mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, a nawet bez naszej zgody. Nie możemy zatem przyjmować odpowiedzialności za wszelkie błędy, a tym samym konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.

Żadna informacja zawarta w niniejszym serwisie nie może być też uważana za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bądź poradę prawną i nie należy działać lub zaniechać działania w oparciu o zawarte tu informacje bądź traktować je jako surogat opinii rzecznika patentowego.

Nasza firma przestrzega zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych, przechowywanych plików, zbiorów i dokumentacji oraz danych poufnych i wrażliwych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Posiadamy również zaawansowane procedury tworzenia kopii zapasowych (dzienne, miesięczne) oraz przechowywania ich w bezpiecznych lokalizacjach.

Za wszelkie uwagi będziemy oczywiście wdzięczni.
Prosimy kierować je na adres admin@inventconsult.pl