INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa

Jesteś tutaj: Zakres czynności

Zakres czynności

Rzecznik Patentowy - Kancelaria Patentowa,

wykonuje:

zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych do ochrony w kraju i zagranicą,

zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w kraju i zagranicą,

europejskie i międzynarodowe zgłoszenia wynalazków i wzorów

europejskie i międzynarodowe zgłoszenia znaków towarowychProwadzi badania patentowe w krajowej i zagranicznej literaturze patentowej, dotyczące:

stanu prawnego i zdolności rejestrowej znaków towarowych,

stanu techniki, niezbędne przy uruchamianiu produkcji nowych wyrobów, uruchamianiu nowych technologii oraz badaniu trendów rozwojowych i poczynań konkurencji.

zdolności patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

czystości patentowej rozwiązań i wyrobów wprowadzanych do obrotu towarowego,Prowadzi wszelkie czynności przed:

Urzędem Patentowym R.P. i sądami

Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Monachium oraz

Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE – OHIM – w Alicante (ES),

związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych dla osób krajowych i zagranicznych.Prowadzi wszelkie czynności i pośredniczy w uzyskaniu ochrony patentowej dla polskich osób prawnych i fizycznych w zagranicznych urzędach patentowych.

Przygotowuje niezbędne dokumenty i pomaga w negocjacjach przy zawieraniu wszelkich umów z zakresu własności przemysłowej, np. autorskich, licencyjnych i know-how.

Przygotowuje wyceny przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych), stanowiących składniki majątkowe firm i przedsiębiorstw.

Służy pomocą przy wykrywaniu i zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Służy pomocą autorom i twórcom przedmiotów własności intelektualnej.

Udziela wszelkich porad i konsultacji w sprawach ochrony własności intelektualnej.Wydrukuj tę stronę

Newsletter

Aby otrzymać informacje wpisz swój adres e-mail i wyślij go do nas

tel (32) 255 2445
fax (32) 256 2568
kom 601 480 646

ul. Sowińskiego 1
40-272 Katowice
ul. Kartaginy 1
02-762 Warszawa

N 50° 14. 945'
E 19° 01. 875'