Wzory przemysłowe w Polsce i Unii Europejskiej” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panią Elżbietą Dobosz, Naczelnikiem Wydziału Wzorów Przemysłowych w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP.

W ramach spotkania poruszone zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • definicja wzoru przemysłowego;
  • kategorie produktów i zakres ich ochrony;
  • przepisy krajowe i wspólnotowe;
  • programy konwergencji w zakresie wzorów: Ilustracja wzoru przemysłowego, DesignClass (CP6, CP7).

Jednocześnie miło nam Państwa poinformować, że został już opracowany wstępny harmonogram kolejnych spotkań. W marcu i kwietniu wykłady będą poświęcone problematyce znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w maju i czerwcu – wynalazkom, zaś w październiku, listopadzie i grudniu nasi wykładowcy podejmą tematykę związaną z prawami autorskimi.

Definicja wzoru przemysłowego – różne kategorie produktów, zakres ochrony wzoru, przepisy krajowe, wspólnotowe – Elżbieta Dobosz

Wydarzenie było współfinansowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.