Malezja dołączyła do TMview

Od 12 grudnia dane dotyczące znaków towarowych Malezyjskiej Agencji Własności Intelektualnej (Intellectual Property Corporation of Malaysia – MyIPO) dostępne są w wyszukiwarce.

MyIPO najpierw dołączyło do ASEAN TMview, który został opracowany przez urzędy własności intelektualnej państw członkowskich ASEAN, przy wsparciu projektu UE-ASEAN dotyczącego ochrony praw własności intelektualnej (ECAP III faza II), administrowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Decyzja MyIPO o przystąpieniu do TMview jest wynikiem współpracy w ramach programu Współpracy Międzynarodowej, którym zarządza EUIPO, przy udziale partnerów międzynarodowych.

Do chwili obecnej projekt TMview wdrożyło 56 urzędów własności intelektualnej. Liczba znaków towarowych dostępnych w wyszukiwarce TMview wynosi aktualnie około 41 mln.

Więcej informacji na stronie TMview.