Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Na wzory użytkowe udzielane są przez Urząd Patentowy prawa ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

ZOBACZ PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO