Co oznacza pojęcie „charakter techniczny” ?

Charakter techniczny wzoru użytkowego sprowadza się do rozwiązania problemu technicznego dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb człowieka. Rozwiązanie o technicznym charakterze do­tyczy zawsze określonej dziedziny techniki i odnosi się do zagadnienia technicznego, które zostało scharakteryzowane środkami technicznymi.