Zastrzeżenie znaku oznacza uzyskanie ochrony na znak towarowy, który może być oznaczeniem:

  • słownym – wyraz, slogan reklamowy, nazwa, fantazyjne zbitki liter;
  • graficznym- logo, rysunek, ornament, symbol, emblemat, zestawienia kolorystyczne;
  • słowno-graficznym – rysunek, logo, ornament, z elementami literowymi lub słownymi;
  • przestrzennym – kształt towaru lub opakowania;
  • dźwiękowym – melodia lub zespół dźwięków np. sygnały audycji radiowych.