Jak długo trwa ochrona wzoru użytkowego?

Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w UP RP. Warunkiem utrzymania w mocy prawa ochronnego na wzór użytkowy jest uiszczanie w odpowiednim terminie wymaganych opłat okresowych. Urząd Patentowy nie przypomina o upływających okresach ochronnych.