W celu określenia towarów bądź usług dla których ma być używany znak wykorzystuje się międzynarodową klasyfikację towarów i usług – tzw. Klasyfikację Nicejską. Jest to ratyfikowany przez Polskę akt międzynarodowy, w którym towary zostały podzielone na 34 klasy, a usługi na 11 klas. Należy pamiętać, iż opłata urzędowa uzależniona jest od ilości klas towarowych, a nie od ilości towarów w klasie.