University of Strasbourg, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) oraz Ośrodek Informacji Patentowej PARLIB BG AGH zaprasza na seminarium pt. „Introduction to EQE Training”.

Seminarium objęte jest patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

W ramach seminarium zostaną przedstawione podstawowe zasady i sposób uzyskania certyfikacji na europejskiego rzecznika patentowego. Seminarium jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem do certyfikacji EQE oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie europejskiego prawa patentowego, w szczególności dla:

  • osób, które planują zdawać egzamin EQE,
  • osób, które są już w trakcie zdawania egzaminu EQE,
  • polskich i europejskich rzeczników patentowych,
  • aplikantów rzecznikowskich,
  • przedstawicieli przemysłu pracujących w Działach Własności Intelektualnej,
  • pracowników jednostek akademickich i Centrów Transferu Technologii.

Celem seminarium jest konsolidacja środowiska osób zaangażowanych w certyfikację EQE, mieszkających na terenie Polski. Seminarium będzie okazją do dyskusji na temat stworzenia w Polsce rozwiązań służących pogłębianiu znajomości europejskiego prawa patentowego oraz uzyskaniu wsparcia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych.

Seminarium będzie prowadzone w całości w języku angielskim.

Termin: 5 października 2017 r.

Miejsce: Biblioteka Główna AGH w Krakowie – Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, Sala 5 parter

Rejestracja

Kontakt z organizatorem:

Łukasz Bogdan, koordynator lokalny CEIPI
e-mail: lukasz.bogdan@gmail.com
tel.: +48 604 406 432