Od 19 stycznia 2018 r. dane dotyczące wzorów przemysłowych Indyjskiego Urzędu Kontrolera Generalnego ds. Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych (CGPDTM) dostępne są w wyszukiwarce Designview.

Integracja jest wynikiem projektu Współpracy UE-INDIE w zakresie Własności Intelektualnej, współfinansowanego przez Komisję Europejską i EUIPO w ramach współpracy międzynarodowej i w ścisłej współpracy z CGPDTM.

Do chwili obecnej projekt Designview wdrożyły 63 urzędy własności intelektualnej. Liczba wzorów przemysłowych dostępnych w wyszukiwarce Designview wynosi aktualnie blisko 13,4 mln.

Od momentu uruchomienia wyszukiwarki Designview, w dniu 19 listopada 2012 r., przeprowadzono w niej ponad 3,2 mln poszukiwań, zrealizowanych z 161 różnych krajów, wśród najczęściej odwiedzających były osoby z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie Designview.