Proces rejestracji znaku towarowego (np. rejestracji logo) trwa około 6 miesięcy od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym.