Ochrona rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Jednak skuteczne dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu wynalazku możliwe jest dopiero po uzyskaniu patentu.