• Znak towarowy jest symbolem rozpoznawczym umożliwiającym odróżniania produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różne przedsiębiorstwa.
  • Znak towarowy zwiększa wartość rynkową i renomę przedsiębiorstwa.
    Poprzez wzbudzanie emocji i pozytywnych skojarzeń znaki przyciągają uwagę klientów podnosząc atrakcyjność oznaczanych wyrobów.
  • Stanowią narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.
  • Ochrona znaku daje możliwość czerpania z niego korzyści finansowych:
    możliwość sprzedania lub zastawienia, wnoszenia do spółki tytułem aportu, udzielenia licencji na jego wykorzystanie.
  • Mogą być użyteczne w procesie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
  • Chroniony znak jest skutecznym narzędziem do podjęcia kroków prawnych przeciwko nieuczciwej konkurencji wykorzystującej znak.