Badanie zdolności rejestrowej przed zgłoszeniem znaku towarowego nie jest obowiązkowe, ale rozważnie jest zlecić wykonanie profesjonalnego badania znaku, które obejmuje analizę znaków zgłoszonych w systemie międzynarodowym, regionalnym oraz krajowym posiadających ochronę na terenie Polski. Poszukiwanie ma na celu wykrycie znaków stanowiących przeszkodę dla (znaku będącego przedmiotem zgłoszenia) zgłaszanego lub używanego znaku. Ocena znaku dokonywana jest na podstawie wielu kryteriów obejmujących między innymi względne oraz bezwzględne przeszkody rejestracyjne, badane są nazwy identyczne jak również myląco podobne zawierające kombinację sufiksów, prefiksów, dodatków fonetycznych, homonimów, synonimów, nazwy posiadające podobny rdzeń.

Korzyści z badania znaku towarowego:

  • Ocena możliwości uzyskania ochrony na znak towarowy. Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić jakie są szanse na to aby Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne,
  • Informacja przed zagrożeniem naruszenia innych znaków.
  • Otrzymanie wskazówek dotyczących wprowadzenia koniecznych zmian w znaku bądź wykazie towarów w celu uzyskania ochrony.

Przeprowadzone badanie zdolności rejestrowej znaku nie daje 100 % pewności uzyskania ochrony.