Na wzory przemysłowe udzielane są prawa z rejestracji. Prawo z rejestracji to prawo wyłączne przyznawane przez Urząd Patentowy RP.

Ochrona udzielana na wzory przemysłowe dotyczy jedynie wyglądu zewnętrznego wytworu, a nie cech technicznych bądź użytkowych.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącz­nego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych podlegają wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych. Udzielenie tego prawa stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

ZOBACZ PRAWA Z REJESTRACJI

Informację o udzieleniu prawa z rejestracji wraz z ilustracją wzoru publikuje się w Wiadomościach Urzędu Patentowego